Bewegen en het zorgleef-plan van onze bewoners

Iedere bewoner heeft een eigen zorgleef-plan. Daarin staat alles wat ons personeel moet weten over een bewoner. Dit varieert van persoonlijke interesses tot medicijngebruik en van omgangsadviezen tot afspraken met familie/relaties. Nu bewegingsgerichte zorg een belangrijk onderdeel is van de zorg die Zorggroep Solis verleent aan haar bewoners, moet ook bewegen een plek krijgen in het zorgleef-plan. 

Op Averloo, Dorth en Linde wordt nu gewerkt met de zogenoemde ‘Deelplannen’. In het plan komt bijvoorbeeld te staan wat iemand leuk vindt om te doen, wat iemand kan en hoe iemand gestimuleerd kan worden om te bewegen. In het begin is het aftasten en kan de inhoud van het deelplan veranderen. Als het deelplan duidelijk is en er nog maar weinig veranderingen nodig zijn, kan het deelplan worden opgenomen in het zorgleef-plan. Dit gebeurd pas nadat het deelplan met familie/relaties is besproken en zij akkoord zijn. Heeft u als familie/relatie ideeën over wat een bewoner kan stimuleren om te bewegen, dan horen we het graag. Bedenk daarbij ook dat u een belangrijke rol kunt spelen tijdens bezoekjes. Ons personeel kan het niet alleen, we zullen de handen ineen moeten slaan.