Bewegingsgerichte zorg

Meer bewegen met bewoners met dementie, die wonen in PW Janssen. Het klinkt makkelijk, maar dat is het niet altijd. Hoe zorgen we er voor dat de bewoners meer bewegen?

Verplegend personeel, huiskamermedewerkers en activiteitenbegeleiders hebben een scholing van drie dagdelen gevolgd. Deze scholing is eind april afgerond. In deze scholing is het belang van bewegen aan bod gekomen, hoe je bewegen stimuleert bij mensen met dementie en op welke manieren bewoners tot bewegen aangezet kunnen worden.

Ervaringen

Verplegend personeel is al volop bezig waardoor de eerste ervaringen al zijn opgedaan. Natuurlijk lukt niet meteen alles, maar toch zijn er ook al heel wat positieve ervaringen! Bewoners die zelf weer eten opscheppen, bewoners op de duo-fiets, de borden die na het ontbijt netjes worden opgestapeld en wat te denken van een huiskamer vol ballonnen?

Dit is het begin, bewegen wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg die we bij Solis bieden. Ook mantelzorgers en vrijwilligers worden betrokken bij het bewegen. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest en op de afdelingen zijn er verschillende mogelijkheden om te bewegen met bewoners.

Voor de bewoners en personeel van Groote & Voorster ligt er, bij positieve ervaringen, straks een plan klaar waardoor ook daar bewegingsgerichte zorg ingevoerd kan worden.