De eerste resultaten

Eind maart, begin april 2014 zijn de eerste testen afgenomen bij de deelnemende bewoners. Het was even spannend hoe alles zou gaan maar de 0-meting ging voorspoedig.

De testen duurden minder lang dan verwacht waardoor de deelnemende bewoners minimaal zijn belast. Sommige bewoners waren niet in staat alle testonderdelen uit te voeren. De looponderdelen waren bijvoorbeeld niet mogelijk voor mensen in een rolstoel, maar dat wisten we van te voren. Verplegend personeel heeft vragenlijsten over onder andere de kwaliteit van leven, depressiviteit en mate van zelfstandigheid van de deelnemende bewoners ingevuld en de mantelzorgers hebben thuis een korte vragenlijst ontvangen waarin de zorgzwaarte en de kwaliteit van de zorg die Zorggroep Solis biedt zijn uitgevraagd.

Resultaten van de 0-meting

De resultaten van de 0-meting zeggen alleen iets over de startsituatie van de mensen die gemeten zijn. Hoe staan de bewoners ervoor voordat bewegen meer wordt uitgelokt? Hieronder staan enkele bevindingen.

We hebben te maken met twee groepen waarbij de leeftijd rond de 85 en 86 jaar ligt. Er doen 53 vrouwen mee en 16 mannen en de meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. De bewoners zijn ernstig dementerend en ernstig hulpbehoevend. Dat zien we aan de redelijk lage scores op de twee cognitieve testen en een vragenlijst over hoeveel de bewoners zelf nog kunnen.
Behalve ernstig dementerend, hebben de deelnemers ook een verhoogd risico op vallen. Dat zien we aan de korte afstanden die worden afgelegd tijdens de looptesten. Maar dat is ook te zien aan de snelheid waarmee bewoners opstaan, een paar meter lopen, omdraaien en weer gaan zitten.
Met de kwaliteit van leven lijkt het redelijk te gaan. De scores liggen ongeveer op de helft van de maximaal haalbare scores. Hoe hoger de score, hoe hoger de kwaliteit van leven.