Ergotherapie en bewegen

Immy van Dijk is ergotherapeut op onder andere de psychogeriatrische afdelingen bij Zorggroep Solis. Samen met de bewoner, personeel en familie, zoekt ze naar oplossingen om iemand zo zelfstandig en veilig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven.

Bijvoorbeeld door mogelijkheden te benutten en oplossingen te zoeken zodat iemand zich zelfstandig en veilig voort kan bewegen, zich kan wassen, aankleden, eten of het huishouden kan doen.

Het verstrekken van hulpmiddelen kan hierbij wenselijk zijn. Zo adviseert ze bij het verstrekken van bijvoorbeeld een rolstoel aan een bewoner. Ook komt het voor dat bewoners moeite hebben met zelfstandig eten en drinken. Een aangepaste beker of bestek kan dan helpen.

Daarnaast wordt ze gevraagd om advies te geven bij ligproblemen of bij complexe problemen. Ze werkt daarbij samen met de fysiotherapie en logopedie.

Iedere dinsdag tussen 10.30 uur en 12.30 uur is Immy aanwezig op de 1e verdieping van PW Janssen. Hebt u een vraag, komt u dan gerust naar Immy toe. Immy is ook via mail bereikbaar: immy.vandijk@zorggroepsolis.nl .