Resultaten 

Tijdens de meting van juni hebben 30 personeelsleden van PW Janssen hun mening gegeven over de bewegingsgerichte zorg. Negentien mantelzorgers hebben hun mening gegeven door de opgestuurde vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

 

Beoordeling van de bewegingsgerichte zorg

Het personeel van PW Janssen is enthousiast over de bewegingsgerichte zorg. Er zijn nieuwe activiteiten bedacht die bewoners kunnen uitvoeren. Zo wordt er nu geholpen in de keuken en worden tafels gedekt en afgeruimd. Ook het merendeel van de mantelzorgers geeft aan tevreden te zijn over de bewegingsgerichte zorg (zie resultaten in beeld).
Ondanks dat er nog maar drie maanden met de bewegingsgerichte zorg wordt gewerkt, ervaart een groot deel van de medewerkers al positieve effecten. Helaas zijn de mantelzorgers minder positief over de effecten. Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan geen verschil te merken (zie resultaten in beeld). Een opvallend verschil. De komende tijd wordt bekeken of achterhaald kan worden waar dit verschil vandaan komt.

De resultaten in beeld