Dementie

Deventer Beweeg Onderzoek DOET

Bewegen

Dat bewegen goed voor ons is, is algemeen bekend. Bewegen zorgt ervoor dat mensen zich onder andere fitter voelen, beter slapen, minder hart- en vaatziekten ontwikkelen en sterkere botten en spieren hebben. 
Recentelijk is wetenschappelijk bewezen dat bewegen goed is voor het geheugen! Door te bewegen trainen we onze hersenen. Lichamelijk actief zijn zorgt er dus voor dat we ook onze hersenen aan het werk zetten. Dubbele winst! Toch bewegen veel mensen te weinig. 

Zorggroep Solis en bewegen

Bij Zorggroep Solis wordt bewegen gezien als een belangrijk en vast onderdeel van het dagelijks leven. Niet alleen voor mensen in onze verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook voor mensen thuis die wel eens iets vergeten of andere problemen met hun geheugen hebben. 
Zorggroep Solis werkt samen met prof.dr. Erik Scherder (klinisch neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en met dr. Frits Oosterveld (lector Gezondheid en Bewegen aan de Saxion Hogeschool in Enschede) om meer te weten te komen over de invloed van bewegen bij ouderen. Daarbij richten we ons vooral op mensen met geheugenproblemen en mensen met dementie. Juist deze groep mensen kunnen dubbel baat hebben bij bewegen omdat de hersenen achteruitgaan.

DOET

Voor zover wij weten, bestaat er nog geen oefenprogramma voor mensen met geheugenproblemen die thuis wonen. Dit in tegenstelling tot beweeggroepen voor mensen met Parkinson of COPD. 
Juist voor mensen die geheugenproblemen beginnen te ervaren en weinig bewegen, denkt Zorggroep Solis dat een beweegprogramma hulp kan bieden. Of dit ook daadwerkelijk zo is, willen we gaan onderzoeken. Vandaar dat we starten met het Deventer Beweeg Onderzoek DOET; een beweegprogramma voor mensen met geheugenproblemen.
Omdat het programma nieuw is en we willen onderzoeken wat de effecten van het programma zijn, bieden wij deelnemers het programma gratis aan. Als het programma daadwerkelijk positieve effecten teweeg brengt, dan kan het zijn dat we in de toekomst wel een bijdrage voor deelname gaan vragen.

Voor wie is DOET?

Het Deventer Beweeg Onderzoek DOET is voor mensen van 65 jaar en ouder die thuis wonen, zelfstandig kunnen lopen (eventueel met stok of rollator) en last krijgen van hun geheugen. Bijvoorbeeld het vergeten van afspraken, niet op woorden komen, dingen door elkaar halen, etc. 

Wat houdt DOET in?

DOET is een beweegprogramma voor mensen die thuis wonen en geheugenproblemen hebben. Het programma duurt een half jaar (26 weken) waarin u drie keer per week gaat bewegen. We hopen met minimaal twee groepen van 6 – 10 personen te kunnen starten. Het programma ziet er als volgt uit:

Groep 1
Maandag: boswandeling van 10.30 tot 11.30 uur. 
Donderdag: van 10.30 – 11.30 uur het oefenprogramma onder leiding van een fysiotherapeut bij de Ulebelt. Na het oefenprogramma is er een half uurtje tijd voor koffie / thee en een gesprek met elkaar.

Groep 2
Dinsdag: boswandeling van 10.30 tot 11.30 uur. 
Vrijdag: van 10.30 – 11.30 uur het oefenprogramma onder leiding van een fysiotherapeut bij de Schalm. Na het oefenprogramma is er  een half uurtje tijd voor koffie / thee en een gesprek met elkaar.

Tot slot, doet elke deelnemer (uit beide groepen) één dag in de week oefeningen thuis. Een fysiotherapeut bezoekt de deelnemers thuis en legt de oefeningen uit. Het is belangrijk dat deze oefeningen samen met iemand (bijvoorbeeld een naaste) uitgevoerd worden. 

Wanneer start DOET?

We proberen in maart te starten met het beweegprogramma. Meer informatie over wanneer de oefengroepen en de boswandelingen plaatsvinden, krijgt u tijdens het gesprek waarin gekeken wordt of u deel kunt nemen aan het programma.

Kosten en vervoer

Omdat wij het beweegprogramma voor het eerst aanbieden en willen onderzoeken wat de effecten zijn, is deelname kosteloos. In een persoonlijk gesprek vooraf wordt bepaald of iemand geschikt is voor deelname aan het programma.  
Deelnemers komen twee keer per week met een groep bij elkaar om te bewegen; 1 keer in een oefenzaal en 1 keer in het bos. Zij kunnen gebruik maken van personenvervoer van Zorggroep Solis om naar deze bijeenkomsten te komen. Ook dit bieden wij kosteloos aan. Uiteraard is iedereen vrij om op eigen gelegenheid te komen.

Behandelingen die u ontvangt buiten het beweegprogramma om, zijn wel voor eigen rekening. In het programma zijn maximaal 26 bijeenkomsten met de oefengroep, 26 boswandelingen en maximaal 4 huisbezoeken in het kader van dit programma opgenomen. 

Onderzoek en DOET

Omdat wij het programma voor het eerst aanbieden, willen we graag wat dingen meten. 
U kunt daarbij denken aan het testen van onder andere kracht, uithoudingsvermogen en balans. Daarnaast vragen wij deelnemers om enkele vragenlijsten in te vullen met vragen over bijvoorbeeld kwaliteit van leven, tevredenheid over het programma en het geheugen. 
Deze metingen willen we in totaal 5 keer uitvoeren. Aan het begin van het programma en daarna iedere 3 maanden. Wij meten ook nog twee keer na afloop van het programma.

Partner/naaste en DOET

Het Deventer Beweeg Onderzoek DOET is speciaal voor mensen met geheugenproblemen. Dat wil echter niet zeggen dat partners/naasten niet welkom zijn. We zien iedereen graag bij de infokoffie en er mag ook meegelopen worden bij de boswandelingen. Deelname aan de oefengroep is voor partners/naasten niet mogelijk, maar kijken wel. 
Graag stellen wij partners/naasten ook vragen over het programma. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de meetmomenten,

Vragen of aanmelden

Heeft u vragen over het Deventer Beweeg Onderzoek DOET of wilt u zich aanmelden?
Neemt u dan contact op met cliëntbemiddeling. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (0570) 698 298 of email beweegprogrammaDOET@zorggroepsolis.nl

Ga terug naar het overzicht