Dementie

Verwijzers

Naast onze reguliere thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en allerlei diensten op het gebied van maatschappelijke zorg en dienstverlening, kent Zorggroep Solis ook een aantal diensten waarmee u uw patiënten wellicht verder kunt helpen: 

Voorbeelden hiervan zijn:

- Casemanager dementie; De casemanager dementie begeleidt de dementerende en de betrokkenen gedurende het hele ziekteproces in de thuissituatie. Zij kent de mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in Deventer. 

- Wijkverpleegkundige van Solis thuiszorg: de wijkverpleegkundige kan u adviseren hoe om te gaan met (complexe) verpleegtechnische handelingen bij mensen met dementie. 

- Ouderenadviseur: De ouderenadviseur ondersteunt en versterken het vermogen van ouderen om zelf de regie te blijven voeren over hun leven. Alle activiteiten en diensten die worden geleverd dragen daartoe bij. De ouderenadviseur is in dienst van Raster Welzijn en werkt nauw samen met ketenpartners op het gebied van wonen, zorg en welzijn, vanuit het samenwerkingsverband met het geheugensteunpunt Deventer.