Dementiezorg in beweging

Bestemd voor

  • (wijk)Verpleegkundigen
  • Verzorgenden
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Activiteitenbegeleiders
  • Bewegingsagogen
  • Geriaters
  • SOG
  • Huisartsen
  • studenten fysiotherapie Saxion

Leerdoelen

Na afloop van het symposium zijn de aanwezigen in staat:

•    Het belang van bewegen bij mensen met dementie aan te geven
•    Het belang van het multidisciplinair inrichten van bewegen aan te geven
•    Tips en tools met betrekking tot het behoud van de regie door middel van bewegen te noemen en toe te passen
•    Om met de aangereikte voorbeelden beweeginitiatieven voor mensen met dementie op te zetten 
•    Het beweegaanbod te laten aansluiten bij de wensen van de mensen met dementie
•    Creatief te denken ten aanzien van bewegen en de mogelijkheden

Accreditatiepunten

3 accreditatiepunten voor V&VN, ADAP en KNGF (ID nummer: 211456)