Groepsvervoer per Solisbus

Groepsvervoer per Solisbus

Dit is het

Het komt regelmatig voor dat bewoners van het verpleeg- of verzorgingshuis of de aanleunbewoners in een groep een uitstapje maken. U gaat bijvoorbeeld naar de dierentuin, een tuincentrum of een museum. Dat gebeurt meestal onder begeleiding van een vrijwilliger of activiteitenbegeleider. Het vervoer wordt niet uit de Wet Langdurige Zorg betaald. De Solisbus biedt dan uitkomst. Tegen een geringe vergoeding komt de bus voorrijden en brengt de chauffeur u naar de plaats van bestemming en weer terug.