BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging

Dit is het

BAS is het vervolgprogramma na DOET. BAS is speciaal voor mensen ouder dan 65 jaar met geheugenproblemen / dementie die thuis wonen en zelfstandig (eventueel met een rollator of stok) kunnen lopen.
Het BAS programma kunt u volgen zolang u wilt of zolang dit veilig wordt geacht. U kunt naar BAS doorstromen na DOET en eventueel kan BAS de overbrugging zijn tot deelname aan DOET.
BAS is een beweegprogramma waarbij u twee keer per week beweegt. Dit doet u onder leiding van een trainer van de sportvereniging. Er worden (bos)wandelingen gemaakt, beweegspelletjes gedaan en er worden specifieke oefeningen gedaan om uw kracht, conditie en balans te trainen.
Naast aandacht voor bewegen is er ook aandacht voor sociale activiteiten zoals een kopje koffie of het bakken van appelflappen.
Omdat BAS volgt op DOET, zult u met een vertrouwde groep mensen bewegen. De fysiotherapeut van DOET is als achterwacht te raadplegen door de trainer.

Het BAS programma wordt het hele jaar aangeboden.
Op dit moment kunt u het BAS programma volgen bij sv Helios.
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Dagen: Dinsdag en vrijdag.