Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Dit is het

De maatschappelijk werker helpt u (en zo nodig uw partner/mantelzorger) bij het verwerken van grote gebeurtenissen in uw leven. Denk aan het overlijden van een dierbare, een verhuizing of het uitvallen van bepaalde (lichamelijke) functies of problemen die ontstaan binnen een revalidatietraject. Ook ondersteunen zij u bij vragen op materieel, financieel gebied, informatie mbt overheidsdiensten, enz. Verder geven zij voorlichting/begeleiding mbt omgaan met een dementerende partner, familielid. Dit alles gebeurt in de vorm van gesprekken.