Woonzorgcentrum De Bloemendal

Woonzorgcentrum De Bloemendal
"We kunnen hier ons zelf zijn."

De Bloemendal in de wijk Borgele aan de noordkant van Deventer is een prettige woonvoorziening van Woonzorg Nederland, eventueel met zorg van Zorggroep Solis. De ligging in deze groene en rustige wijk, met in de buurt diverse winkels zorgen ervoor dat bewoners zich hier thuis voelen. De binnentuin met de karakteristieke vijf grote eiken biedt een mooi uitzicht aan alle bewoners en is een heerlijke wandelplek. In de onmiddellijke nabijheid van De Bloemendal vindt u het winkelcentrum aan de Dreef met een supermarkt, een buurthuis, een huisartsenpraktijk, een apotheek, maar ook een bushalte met een directe verbinding naar het centrum van Deventer.

Iedereen is welkom

Onze deuren staan open voor wijkbewoners en bewoners van de aanleunwoningen. Zij kunnen gebruikmaken van al onze voorzieningen en (groeps-)activiteiten. Niet zelden leidt dat al tot bijzondere ontmoetingen en gezellige gesprekken.

Wilt u meer weten over de woningen in De Bloemendal, de zorg of de kosten? U kunt een vrijblijvend gesprek aanvragen met de afdeling Clientbemiddeling van Solis, of met de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland. In de Bloemendal huurt u de woning van Woonzorg Nederland. De zorg en service ontvangt u van Solis.

Solis
email: clientbemiddeling@zorggroepsolis.nl of telefonisch: (0570) 698 298 

www.zorggroepsolis.nl

Woonzorg Nederland
email: bloemendal@woonzorg.nl of telefonisch: (088) 921 03 11

www.woonzorg.nl

Cliëntenraad Noord/locatie de Bloemendal

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten behartigt. Dit kan door in gesprek te gaan met de zorgverleners, managers, bestuurders, maar ook met cliënten, mantelzorgers en familieleden. De cliëntenraad praat mee, denkt mee en adviseert over alles wat voor de cliënten belangrijk is. De cliëntenraad is een onafhankelijke en kritische gesprekspartner die serieus wordt genomen. Ook mag de cliëntenraad zijn mening geven of met ideeën komen over hoe het dagelijkse leven van de cliënten beter kan. Kortom, de cliëntenraad kan daadwerkelijk iets betekenen als het gaat om het welzijn en de kwaliteit van zorg van onze cliënten.

Meer informatie:
Email: ClientenraadBloemendal@zorggroepsolis.nl

Paramedische praktijk

In de Bloemendal is een praktijk gevestigd voor o.a. fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Voor vragen en afspraken kunt u contact opnemen met de praktijk via het Afsprakenbureau, of telefonisch: (0570) 685 899.