Wooncomplex St Jurriën

Wooncomplex St Jurriën
"Ik ontmoet hier leuke mensen!"

Wooncomplex St Jurriën is centraal gelegen in de rustige, maar gezellige wijk Zandweerd. Eind 2012 zijn de algemene ruimten en een deel van de aanleunappartementen opgeknapt. Nu staat er een fris toegankelijk complex centraal in de wijk.

Iedereen is welkom

De activiteiten die hier georganiseerd worden zijn niet alleen voor bewoners, maar nadrukkelijk ook voor de wijkbewoners toegankelijk. Verschillende maatschappelijke organisatie’s zijn betrokken bij het opzetten van verschillende faciliteiten en activeiten om juist die wijkfunctie van St Jurriën vorm te geven. Wooncomplex St Jurriën is een initiatief van: Beeldend Kunstproject,  Bibliotheek, Cambio, Gemeente Deventer, Jongerenwerk, Let’s Deventer, Mindfit, Muziekles Deventer, Protestantse Gemeente Deventer, Raster, Wijkwinkel, Buurtcoach, Zonnebloem en Zorggroep Solis.

  • rustige wijk
  • grote tuin met vijver en wandelpaden
  • op loopafstand van het winkelcentrum
  • veel verschillende activiteiten
  • veel faciliteiten

Zorg en capaciteit

Zelfstandige zorgwoningen79 (aanleunwoningen)                                           


Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten. De cliëntenraad van Zorggroep Solis vertegenwoordigt de cliënten van onze zorginstelling en behartigt hun belangen. De cliëntenraad spreekt met managers en directie en oefent op die manier invloed uit op de kwaliteit van de zorg binnen de instelling. Elke locatie heeft een cliëntenraad; de zogenaamde Lokale Raad. Die meedenkt, meepraat en meebeslist. Het gaat hier vooral om de dagelijkse gang van zaken, die in de eigen locatie spelen. Zoals voeding, hygiëne, veiligheid en activiteiten.

Contact
U kunt de Lokale Raad bereiken via de receptie van St Jurriën, tel.: (0570) 698 200 of via  e-mail ClientenraadSt.Jurriën@zorggroepsolis.nl.