Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen

Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen
"Er is hier altijd wat te doen! Het is gezellig als je binnen komt."

Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen ligt in de wijk Colmschate aan de oostkant van Deventer en is een levendige locatie.  De centrale ontmoetingsruimte, de Brink is het hart van het PW Janssen en zorgt bij binnenkomst direct voor een aangename en gezellige sfeer. Aan de voor- en achterzijde van het pand zijn terrasjes. In de buurt zijn mooie wandelroutes uitgezet, die ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Wie meer vertier zoekt, kan naar de Flora, het grote winkelcentrum in de buurt. Naast het woonzorg- en revalidatiecentrum ligt een bushalte en station Colmschate is zeer dichtbij.

Iedereen is welkom

Onze deuren staan ook open voor wijkbewoners en bewoners van aanleunwoningen. Zij kunnen gebruikmaken van onze voorzieningen en (groeps)activiteiten. Niet zelden leidt dat tot bijzondere ontmoetingen en gezellige gesprekken.

PW Janssen heeft 4 Gastvrijheidssterren.

Zorg en capaciteit

Revalidatie75 plaatsen
Dagbehandeling25 plaatsen
Verpleeghuiszorg62 somatische plaatsen
Verpleeghuiszorg93 psychogeriatrische plaatsen
Aanleunwoningen35 woningen in de Wezel. Een complex achter het PW Janssen

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten behartigt. Dit kan door in gesprek te gaan met de zorgverleners, managers, bestuurders, maar ook met cliënten, mantelzorgers en familieleden. De cliëntenraad praat mee, denkt mee en adviseert over alles wat voor de cliënten belangrijk is. De cliëntenraad is een onafhankelijke en kritische gesprekspartner die serieus wordt genomen. Ook mag de cliëntenraad zijn mening geven of met ideeën komen over hoe het dagelijkse leven van de cliënten beter kan. Kortom, de cliëntenraad kan daadwerkelijk iets betekenen als het gaat om het welzijn en de kwaliteit van zorg van onze cliënten.

Meer informatie
Email: ClientenraadPWJ@zorggroepsolis.nl

En verder is er:

  • een centrum voor palliatieve dag- en intervalzorg
  • een chronische pijnkliniek
  • een therapeutisch zwembad
  • fysiotherapieruimtes met een ruim aanbod aan revalidatievoorzieningen

Ortis praktijk

In woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen is een Ortis praktijk gevestigd. U kunt contact met de praktijk opnemen via het Afsprakenbureau.

Staf en ondersteunende diensten

De staf en ondersteunende diensten van Zorggroep Solis zijn veelal op deze locatie gevestigd, zoals:

- Administratie & Financiën
- Cliëntbemiddeling
- HRM (personeelszaken)
- ICT
- Inkoop & Vastgoed
- Marketing & Communicatie
- Secretariaat
 
Zoekt u contact met iemand van een van deze afdelingen belt u dan met locatie PW Janssen via tel.: (0570) 698 200. Zij kunnen u verder helpen.