Verkort verslag formele OR vergadering 24 mei jl.

25-8-2016, 12:14

Op 24 mei 2016 heeft de OR vergaderd, samen met bestuurder Peter Smoorenburg en hoofd HRM Franc Schafrat. Over de belangrijkste bespreekpunten is bijgaand verkort verslag opgesteld. Lees verder.