Solis Leerplein 1 jaar!! Terug- en vooruitblik

15-9-2016, 00:00

Deze maand bestaat Solis Leerplein 1 jaar.

We kijken terug op een positief jaar waarin we grote stappen hebben gezet op het gebied van digitaal leren én een kwaliteitsslag hebben gemaakt op het gebied van scholing. Graag nemen we je mee in een korte terug- en vooruitblik.  

Terugblik
De eerste weken na de start verliepen niet altijd vlekkeloos; voor de meesten duurde het even voordat de gang naar het Leerplein was gevonden. Nu, een jaar later, zien we dat dit veranderd is en dat heel veel medewerkers actief in het Leerplein aan het werk zijn.

Hieronder een aantal behaalde resultaten:

  • Er zijn inmiddels 70 modules beschikbaar
  • 59% van alle verplichte trainingen zijn gevolgd
  • 71% van de voorbehouden en risicovolle handelingen is aantoonbaar gecertificeerd
  • 328 deelnemers hebben vrijwillig een module gevolgd
  • Populaire modules zijn delier en decubitus

Dit zijn natuurlijk maar cijfers. Belangrijker is wat jullie er van vinden en of het jullie helpt in je vak.

Ervaringen medewerkers

‘Ik heb e-learning als zeer leerzaam ervaren. Het viel mij wel op dat sommige vragen die in de toets voorkomen onduidelijk overkwamen, wat niet in de theorie stond. Het gaf mij wel de motivatie om door te gaan en het toch op te zoeken. De opzet is wel duidelijk en de plaatjes die erbij komen vond ik er wel leuk tussendoor. Ik vind het wel makkelijk om thuis te doen en het geeft mij ook wel de drive om door te gaan.

Als je vragen hebt over het Leerplein en je stuurt een e-mailtje, krijg je daar gelijk antwoord op’.

Monique Dreves (verzorgende IG locatie Spikvoorde)

‘Voor ons als SVT en afdeling opleiding is er een behoorlijke slag geslagen wat betreft het scholingsbeleid. Via het Solis Leerplein kunnen medewerkers zichzelf inschrijven voor het oefenen of toetsen van een handeling. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de medewerkers; die weten precies wat en wanneer ze iets moeten doen. De huidige situatie van toetsen is ook sterk verbeterd: iedere medewerker krijgt een half uur de tijd voor één handeling. Er mag nog geoefend worden en de begeleiding is 1 op 1. Omdat er individueel wordt getraind krijgt de medewerker meer persoonlijk inzicht. Er wordt meer nagedacht over het hoe en waarom. Feedback is een belangrijke factor om medewerkers bewust te maken van hun handelen. Het gaat bij het toetsen niet om de handeling zelf maar ook om alles rondom een handeling wat vaak nog belangrijker is. De toetsingseisen zijn wel strenger geworden. Zo moet eerst de theorie (Leerplein!) behaald zijn alvorens de praktijktoets afgenomen mag worden. Wij als SVT zijn positief over deze manier van toetsen en hopen dat alle zorgmedewerkers van Zorggroep Solis hun kennis en kunde d.m.v. dit Leerplein kunnen optimaliseren. En hierdoor enthousiast hun werk kunnen voortzetten’.

Diliane Grashuis (verpleegkundige SVT)

‘Sinds een tijd hebben we Solis Leerplein en dit bevalt mij erg goed. Je moet er veel voor doen in je eigen tijd, maar ik vind het goed om dingen te herhalen. En ik merk ook dat ik het direct weer kan toepassen op de werkvloer. Je bent zelf verantwoordelijk voor je bekwaamheid op deze manier en je weet precies hoelang je nog bevoegd bent voor bepaalde handelingen. Er worden via het Leerplein verschillende modules aangeboden, sommigen zijn verplicht en andere kun je zelf aanvragen. Hierdoor kun je ook zelf bepalen over welke onderwerpen je nog zou willen leren. Er zijn soms nog wel verbeterpunten aan het Leerplein, maar bij problemen kun je altijd contact zoeken en wordt het direct opgepakt. Ik vind het Leerplein een goed initiatief!’

Pauline Makelaar (verpleegkundige afdeling Voorhorst)

Voorbehouden en Risicovolle Handelingen

Naast deze positieve ervaringen, moeten we jammer genoeg ook constateren dat we nog wekelijks trainingen/toets momenten moeten annuleren. Omdat er geen of onvoldoende aanmeldingen zijn. Ook blijkt dus dat een kleine 30% van de medewerkers niet gecertificeerd is om de Voorbehouden- en risicovolle handelingen uit te mogen voeren die in hun dashboard staan.

Hoe mooi zou het zijn wanneer we eind dit jaar kunnen concluderen dat 100% van alle zorgmedewerkers gecertificeerd is om de handelingen uit te mogen voeren die in hun praktijksituatie voorkomen? En de geplande trainingen/toets momenten gewoon door kunnen gaan. Dus hierbij een oproep aan allen die nog modules op rood hebben staan, schrijf je zo spoedig mogelijk in!!

Vooruitblik: het Leerplein voor iedereen

Het Leerplein staat nu nog open voor zorgmedewerkers, medewerkers die fysieke belasting moeten volgen en voor onze BHV-ers.

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het openstellen van het Leerplein voor alle medewerkers van Solis. We willen het Leerplein verder uitbreiden met nieuwe modules die ook voor niet-zorgmedewerkers interessant zijn. Zoals modules op het vlak van persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling en ICT-modules. Zodat iedereen digitaal kan inschrijven, je eigen leerproces kan monitoren en kan leren!

We houden jullie op de hoogte.

Veel leerplezier,

Team opleiden

leerplein@zorggroepsolis.nl