Waardigheid en trots (vernieuwingsprogramma)

15-9-2016, 10:54

Vanuit de overheid zijn er subsidiegelden beschikbaar met als titel waardigheid en trots.

In het kader van dit vernieuwingsprogramma heeft Zorggroep Solis een projectvoorstel ontwikkeld met de titel, verantwoording krijgen, nemen en hebben. Dit project helpt de organisatie verder in de ontwikkeling om optimaal te denken en werken vanuit de cliënt en de medewerkers zoveel mogelijk hun eigen werk te laten organiseren.

Dit betekent voor Solis dat er de komende periode veranderingen op stapel staan die betrekking hebben op de wijze waarop we op dit moment de zorg verlenen.

De aandachtsgebieden waar een invulling aan gegeven zal worden zijn:

  • Eigen regie voeren (de cliënt centraal).

Een eerste start is gemaakt met de cliënt centraal bijeenkomst op 9 juni 2016 in het Postiljon hotel. Dinsdag 11 oktober 2016 wordt deze bijeenkomst herhaald voor medewerkers die hier nog niet naar toe zijn geweest.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de medewerkers uitgedaagd om na te denken in welke vorm ze de cliënt centraal zetten en wat ze daar voor nodig hebben. En is er gezegd dat 80% minder regels gehanteerd worden, zodat er meer tijd en aandacht aan de cliënten besteed kan worden. De komende tijd zal hier op afdelingsniveau voortgang aan gegeven worden.

  • Versterken van een zinvolle dagbesteding door het inzetten van huiselijkheidscoaches.

Naast de inzet van deze coaches wordt er nagedacht over het effect van uniformen op de huiselijkheid en de noodzaak en het gebruik van de verpleegposten.

Via intranet worden jullie op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project en wat dit voor een ieder gaat betekenen.