Verkort verslag formele OR-vergadering 28 juni 2016

29-9-2016, 00:00

Op 28 juni jl. heeft een formele OR-vergadering plaatsgevonden, waarin ook een afvaardiging van de Raad van Toezicht was uitgenodigd om de zogeheten Artikel 24 onderwerpen te bespreken. Er wordt dan o.a. teruggekeken naar het afgelopen jaar aan de hand van de jaarverslagen van Solis en de OR, maar ook de algemene stand van zaken komt aan de orde. Welke punten er in grote lijnen besproken zijn, kunnen jullie lezen in bijgaand verkort verslag.