Verkort verslag OR-vergadering 30 augustus jl.

21-11-2016, 11:49

Op 30 augustus jl. is de OR weer bij elkaar geweest om te vergaderen. In het bijgaande verkorte verslag staat over welke onderwerpen de OR gesproken heeft.