Hoe doen we de juiste dingen goed in de zorg voor ouderen? Een verslag van een collega.

24-11-2016, 12:52

Bovenstaande vraag stond centraal tijdens het 5th European Nursing Congress afgelopen week in Rotterdam. Terwijl het deze titel nog maar net was gelanceerd tijdens het congres, bleek hij alweer achterhaalt te zijn. Want uit de steeds veranderende praktijk bleek dat de zorg voor ouderen, zal gaan veranderen in de zorg met ouderen. De oudere medemens krijgt meer te zeggen over de zorg die bij hen geleverd wordt, zij voeren eigen regie en de zorgverlener ondersteunt hen hierbij.

Een mooi voorbeeld hierbij is de lezing van Machteld Huber. Zij ontwikkelde een vernieuwende definitie van gezondheid, genaamd ‘positieve gezondheid’. Daarbij maakte zij op een paar domeinen een raster waarbij de zorgvrager kan scoren waar deze staat op de gebieden van gezondheid en waar deze graag naar toe wilt. Hier kan de zorgvrager samen met de verpleegkundige of verzorgende bekijken wat het doel wordt van de zorgverlening.

Zo waren er prachtige voorbeelden om te zien hoe de zorg voor ouderen, zorg met ouderen wordt. De oudere medemens wordt bijvoorbeeld ook betrokken bij de invulling van het nieuwe beroepsprofiel van Bachelor 2020. Maar ook onderzoeksinstanties die de oudere betrekken bij het bepalen van de onderzoeksvraag. En zo proberen de verschillende organisaties de uitdaging aan te gaan met de verhoogde zorgvraag, kostenbesparende zorgverlening, vernieuwde visie, met grote tekorten personeel en vooral om de beste zorg te leveren met de oudere medemens.

Ook Koningin Maxima en staatssecretaris Martin van Rijn buigen zich over deze kwestie. En zij staan dan ook graag zorgverleners uit de V&V te woord. Zo was Koningin Maxima erg betrokken over de problematiek rondom eenzaamheid bij de oudere medemens. Zij vroeg zich af of het Oranje fonds bijvoorbeeld niet iets kon betekenen hierin. En Martin van Rijn vroeg wat er nodig is in de gezondheidszorg, waarop ik hem het volgende heb meegegeven. Er dient ten eerste rust en continuïteit ingebouwd te worden. Zodat zorgverleners kunnen wennen aan veranderingen. Want alleen door continuïteit en voldoende gekwalificeerd personeel in te zetten kan er nagedacht worden hoe de verpleegkundigen en verzorgenden uit te dagen, zodat een ieder op zijn of haar kwaliteit en professionaliteit kan functioneren. Om de organisatie van zorg dusdanig in te richten, ten behoeve van de oudere medemens en de zorgverlening met plezier met elkaar kunnen samen werken.

Met vriendelijke groet,

Saskia ten Hoopen

Verpleegkundige Geriatrie Gerontologie, Specialistisch Verpleegkundig Team

Verplegingswetenschapper, Junior onderzoeker Wijkzorg

Zorggroep Solis