Nieuws van de bestuurder

2-12-2016, 00:00

Nieuws van de bestuurder over de samenstelling van het MT

Beste Collega,

Hierbij informeer ik jullie over enkele wijzigingen in de samenstelling van het Management Team (MT). Deze zijn deze week ingevoerd.

Jan van Baal is in augustus gestart als interim manager Revalidatie & Behandeling (R&B). Zijn opdracht, om een advies te schrijven voor de structuur voor Revalidatie & Behandeling, heeft hij deze week afgerond. Naar aanleiding van zijn bevindingen is besloten om de huidige “pijlerstructuur” te handhaven. Ik heb Felix Thieme gevraagd om de vacante functie van manager R&B op zich te nemen en hij heeft hier positief op gereageerd. Daarnaast wordt Felix projectleider Vastgoed. De functie Manager Wijkzorg komt daarmee te vervallen. De managers van de wijkenclusters, Laura van Sluijs en Laura Steman, gaan de Wijkzorg leiden en worden tevens lid van het MT.

Al langer was het plan om Buro Saartje en de WMO HV onder te brengen onder wijkencluster Zuid. De ontwikkelingen in de markt maken dit nu mogelijk. Deze onderdelen vallen daardoor niet meer onder Jan Hoogeveen, hoofd New Business / Verkoop. Jan kan zich daardoor voor 100% richten op de taakgebieden zorgverkoop en innovatie, die zeer belangrijk zijn voor onze organisatie en ook meer aandacht behoeven. Hij zal beschikbaar zijn en blijven als adviseur voor het MT, maar hier geen vast lid meer van zijn.

Het aantal juridische vraagstukken neemt sterk toe. Die vraagstukken zullen worden belegd bij het huidige hoofd Audit & Compliance, Cathy Hoorweg, die daarmee de rol van Bestuurssecretaris krijgt en lid wordt van het MT.

De financiële functie is tot op heden gecombineerd met mijn huidige functie. Die combinatie is niet zuiver en wil ik scheiden. Om die reden zal binnenkort een vacature voor een Controller worden gesteld, die tevens de groepen ICT, Inkoop en Planning & Control zal gaan leiden.

Het MT van Zorggroep Solis kent daarmee de volgende samenstelling:

  • Evelien Bussink, Manager Gespecialiseerde Verpleging
  • Laura van Sluijs, Manager Wijkencluster Noord
  • Laura Steman, Manager Wijkencluster Zuid
  • Felix Thieme, Manager Revalidatie tevens projectleider Vastgoed
  • Cathy Hoorweg, Bestuurssecretaris
  • Franc Schafrat, Hoofd HRM
  • Peter Smoorenburg, Algemeen Directeur / Bestuurder

Mocht het voorgaande leiden tot vragen, dan stel ik het op prijs om die te ontvangen. Stuur ze naar Tineke Spijkers, hoofd communicatie, en ik zal snel reageren.

Met vriendelijke groet,

Peter Smoorenburg