Verkort verslag Overlegvergadering 13 september 2016

12-12-2016, 00:00

Op 13 september jl. heeft de OR vergaderd met Peter Smoorenburg en Franc Schafrat. Hiervan is weer het bijgaande verkorte OR-verslag opgesteld. Sommige nieuwsfeiten zijn inmiddels weer ingehaald door nieuwe feiten (zoals over de revalidatieafdeling), maar dit was de informatie op 13 september jl..