Nieuwe hulpstructuur Zorggroep Solis

14-12-2016, 00:00
Nieuwe hulpstructuur Zorggroep Solis

Zorggroep Solis beschikt over een “hulpstructuur” om te handelen in het geval er sprake is van brand, ongeval of een noodsituatie. Van deze hulpstructuur maakt deel uit de Bedrijfshulpverlening (BHV), de Bereikbaarheidsdienst en de Achterwacht/Crisisdienst. Klik op lees meer om te bekijken welke aanpassingen er zijn en wat dit voor jou betekent.

Eerder dit jaar zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Bereikbaarheidsdienst ondergebracht bij het Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT). Daarnaast is de samenstelling van de Achterwacht/Crisisdienst veranderd, deze wordt ingevuld door de leden van het MT.

De BHV organisatie heeft en behoudt de taken en verantwoordelijkheden zoals deze beschreven zijn in het BHV-beleid en praktisch uitgewerkt in de BHV-plannen van de verschillende locaties.

Wel wordt er een wijziging doorgevoerd in welke medewerkersgroepen als BHV-er onderdeel uitmaken van deze BHV-organisatie. Aangezien de medewerkers uit de verzorging en verpleging de grootste groep is en op alle locaties 24 uur per dag aanwezig zijn, is ervoor gekozen om deze groep als BHV-ers in te zetten. Het gaat dan om medewerkers, die op de locaties werken, in de volgende functies:

  • Verzorgende IG,
  • Verpleegkundigen niveau 4,
  • Verpleegkundigen niveau 5,
  • Verpleegkundig hoofden, inclusief ANWD

De medewerkers uit bovenstaande groepen die nog niet als BHV-er opgeleid zijn, krijgen een opleiding aangeboden. Deze zal gefaseerd, in drie jaar te beginnen met Spikvoorde en Bloemendal, plaatsvinden. Via het Solis Leerplein, en je leidinggevende, wordt je hierover geïnformeerd.

Voor alle opgeleide BHV-ers in een andere functie dan bovenstaande, betekent dit dat zij geen BHV-herhalingstraining meer aangeboden krijgen. Nadat hun BHV-bevoegdheid verlopen is, zal deze groep dan ook niet meer als BHV-er ingezet worden. Uitzondering hierop is een aantal fysiotherapeuten van Ortis.