Nieuws vanuit het leerplein

16-12-2016, 00:00

De planning van de toets momenten en instructiebijeenkomsten van de voorbehouden- en risicovolle handelingen 2017 is uit.

Dit betekent dat de planning voor alle handelingen in ieder geval tot en met augustus 2017 loopt en voor sommige handelingen loopt de planning zelfs tot januari 2018.

Nieuw in de planning:

Oefenmomenten voor de voorbehouden handelingen. Mocht je je niet meer bekwaam voelen om een handeling uit te voeren of wil je een extra oefenmoment voorafgaande aan een toets moment, dan kun je je eenmalig hiervoor inschrijven. Welke handeling(en) je wilt oefenen kun je bij aanvang van dit moment aangeven bij het SVT. Aangezien het om een praktijkbijeenkomst gaat zal je eerst toestemming moeten vragen aan je leidinggevende

Suprapubische verblijfskatheter verwisselen voor verpleegkundigen (Toets)

Verzorgen van en sondevoeding toedienen via PEG- en neusmaag sonde voor verzorgenden en verpleegkundigen (instructie)

Wacht niet tot het laatste moment om je te plannen!
In 2016 hebben we ons helaas genoodzaakt gezien om vooral in de eerste helft van 2016 een groot aantal toets -en instructie/trainingsmomenten te annuleren omdat er geen of onvoldoende aanmeldingen waren. Het gevolg daarvan is dat er in het najaar een grote druk ontstond t.a.v. het aantal aanmeldingen voor deze momenten en er voor sommige deelnemers geen ruimte meer was om zich ergens voor in te schrijven. En dat vinden we erg jammer.

Wij willen daarom iedereen die volgend jaar getoetst moet worden of een instructie/training moet bijwonen, adviseren om zich tijdig in te schrijven en eventueel handelingen verspreid over een periode te laten aftoetsen. Hiermee voorkom je dat alle data al vol geboekt zijn en je voorkomt ook dat je alle handelingen gelijktijdig in dezelfde periode moet aftoetsen.

Dashboards verzorgenden en verpleegkundigen 2017
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met alle leidinggevenden over het verversen van de dashboards voor 2017. De planning is dat voor de feestdagen alle dashboards zijn aangepast. Dit betekent dat er nieuwe modules in jullie dashboard staan of dat er modules volgend jaar herhaald moeten worden.

Nieuw Dashboard helpende
Voor de helpende is er ook dashboard aangemaakt waarin de verplichte modules staan die voor hun functie van belang zijn.

Aanpassen dashboard
Mocht er t.a.v. een certificering iets niet kloppen in je dashboard of ben je pas nog elders getoetst of heb je je diploma recent behaald, neem contact op met ons. Zo nodig kunnen we de certificeringsdatum aanpassen.

Mochten er handelingen in je dashboard staan die in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen of mis je juist een handeling die je in de praktijk juist wel uitvoert neem dan contact op met je leidinggevende.

Voor overige vragen/opmerkingen uitsluitend mailen naar leerplein@zorggroepsolis.nl

Met vriendelijke groet,

team Opleiden