Verkort verslag Overlegvergadering 15 november 2016

16-12-2016, 09:57

Hierbij het verkorte verslag van de Artikel 24 Overlegvergadering, gehouden op 15 november jl. Hierbij waren bestuurder Peter Smoorenburg, HR manager Franc Schafrat aanwezig, evenals namens de Raad van Toezicht de heer H. Webers en mevrouw L. Vis, samen met de OR.