Projectvoortgang Nedap en verpleeghuis

22-12-2016, 00:00

Beste collega’s van Verpleeghuis,

Met ingang van maandag 2 januari 2017 gaan we op de verpleegafdeling van PWJ en G&V de digitale cliëntdossiers bijhouden in ONS (Nedap). Hoe ONS werkt, hiervoor staan er trainingen op intranet. Zorg dat je deze vóór 1 januari hebt doorgenomen. Het digitaal rapporteren kun je doen via een PC, tablet, laptop of telefoon.

De voorkeur gaat uit dat iedereen gaat rapporteren via de dossier app op je telefoon. Ik wil jullie vragen om deze apps zoveel mogelijk op jullie eigen mobiele Android telefoon te installeren. De dossier app werkt (nog) niet op de Iphone. Voor het gebruik van je privétoestel ontvang je een netto onkostenvergoeding van € 5,00 per maand. De apps gebruiken zeer weinig data en bij gebruik in een Wi-Fi-netwerk zijn er helemaal geen kosten gemoeid met de gegevensuitwisseling.

Als je géén Android telefoon hebt, of je eigen mobiele telefoon echt niet gaat inzetten, bestaat de mogelijkheid om een leentoestel te gebruiken dat op de locatie ligt. Het aantal beschikbare toestellen zal echter beperkt zijn. Ook zal voor aanvang van élke dienst het leentoestel telkens eerst aan jouw medewerkerportaal gekoppeld moeten worden en na de dienst weer ontkoppeld. Deze procedure is helaas enigszins omslachtig. Als je je eigen toestel gebruikt, hoef je slechts éénmalig te koppelen. Indien je gebruik gaat maken van je eigen toestel en voor de vergoeding van € 5,00 per maand in aanmerking wilt komen, dan dien je dit éénmalig kenbaar te maken per mail aan jessica.hack@zorggroepsolis.nl

Op intranet staat ook een training hoe je de apps kunt installeren en te koppelen aan jouw medewerkerportaal.

In de eerste week van januari zal Manon Aalderink en ondergetekende op de locatie aanwezig zijn ter ondersteuning en voor vragen.

Alvast veel succes en gemak gewenst!
Hartelijke groet,
Jessica Hack