Dashboards in de wijkzorg (Solis Leerplein)

9-1-2017, 10:01

Beste medewerker in de wijkzorg,

Per 1 januari 2017 zijn de afdelingscodes in de wijkzorg aangepast in ons personeelsinformatiesysteem Beaufort. Als gevolg hiervan zijn de dashboards van de medewerkers in de wijkzorg grotendeels verdwenen.

De nieuwe afdelingscodes gaan wij zo spoedig mogelijk aanpassen in het leerplein, zodat alles weer juist wordt weergegeven. Eerder behaalde opleidingsresultaten zijn niet verloren gegaan. Het aanpassen kost echter tijd, maar heeft onze hoogste prioriteit. Excuses voor de late berichtgeving en het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Solis Leerplein