De UNO, wat is dat?!

9-1-2017, 12:40

Zorggroep Solis is aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU medisch centrum (het UNO-VUmc). Dit netwerk deelt nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg en voert wetenschappelijk onderzoek uit. Als zorgorganisatie hebben wij voordeel bij deelname aan dit netwerk. Het helpt ons op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen die we kunnen inzetten om onze zorg te verbeteren zodat we aansluiten bij de meest recente inzichten.

En hoe zit het dan met de UNO-commissie Solis?!

Behalve deelname aan het UNO-VUmc, voeren we bij Solis ook zelf onderzoek uit. Dat is nodig om kritisch te kijken naar ons eigen handelen, om onze kwaliteit te verbeteren en om ons als zorgorganisatie te kunnen onderscheiden.
Leden van de UNO-CoSo zijn medewerkers van Solis en hebben een passie voor onderzoek. De UNO-CoSo coördineert het onderzoek binnen Solis, zet onderzoek op en voert het uit. Ook ondersteunen we medewerkers die ‘iets’ met onderzoek willen en delen we nieuwe kennis.
Om onze rol goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat al het onderzoek waaraan Solis deelneemt, bij ons bekend en aangemeld is. Een aanmeldingsformulier is te vinden op Synergy (document UNO-commissie Solis) en bij vragen kan contact worden opgenomen met Susan Vrijkotte.

De UNO-CoSo; Wat kan ik ermee?!

We hopen, samen met alle medewerkers, een kritische kijk op onze zorg te stimuleren waarbij evidence-based handelen (handelen op een manier die bewezen het beste is) vanzelfsprekend is zodat we onze cliënten kunnen geven waar zij recht op hebben!

Wie zijn de leden van de UNO-CoSO?!

De UNO-CoSo bestaat uit vijf personen. Voorzitter is Susan Vrijkotte. Susan is onderzoekscoördinator en houdt zich bezig met innovatie en onderzoek. De specialisten ouderengeneeskunde worden vertegenwoordigd door Leonoor van Dam van Isselt. Leonoor is specialist op het gebied van COPD en hartfalen-revalidatie en werkt voornamelijk op Revalidatie. Loes ter Harmsel - van Lingen is namens de paramedische disciplines betrokken bij de UNO-CoSo. Loes is fysiotherapeut en gespecialiseerd in Parkinson. Namens de psychologen neemt Alice Somer - de Haas van Dorsser zitting in de UNO-CoSo. Alice is veel te vinden op de pg-afdelingen om onbegrepen gedrag te verminderen. Namens de verpleegkundige discipline is Saskia ten Hoopen lid. Saskia werkt als verpleegkundige bij het SVT team (Specialistisch Verpleegkundig Team) en heeft net haar opleiding Verplegingswetenschap afgerond.


De UNO-CoSo, met v.l.n.r.: Susan Vrijkotte, Loes ter Harmsel – van Lingen, Alice Somer – de Haas van Dorsser, Leonoor van Dam van Isselt, en Saskia ten Hoopen.