voortgang Nedap

19-1-2017, 11:59

De eerste 2 weken Nedap zitten erop!

Hierbij wil ik iedereen graag een compliment geven. Doordat iedereen positief was en elkaar heeft geholpen hebben we het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Het project is nog lang niet afgelopen, we gaan door met het verfijnen en optimaliseren. Heb je ideeën of suggesties, wij horen het graag.

De planners voor de wijkzorg zijn druk bezig om de planning om te zetten naar de nieuwe teams, zodat daar de aansluiting tussen de administratie en de planning ook weer optimaal is.

De S2-verpleegkundigen van de wijk hebben de wijkcliënten omgezet naar de juiste doelgroep.

Dank voor alle inzet!

Jessica Hack