Verkort verslag Overlegvergadering OR 6 december 2016

27-2-2017, 09:18

Op 6 december jl. heeft de OR een vergadering gehouden met de bestuurder en de manager HRM. De belangrijkste punten, die besproken zijn, staan in bijgaand verkort verslag.