Wijziging bestuur

10-3-2017, 00:00

Namens Harry Webers, voorzitter van de Raad van Toezicht, vraag ik jullie aandacht voor onderstaand bericht.

Peter Smoorenburg is benoemd tot enige bestuurder van Zorggroep Solis. Halverwege 2015 is Peter Smoorenburg aangetreden als tweede bestuurder naast Ko Portengen. De Raad van Toezicht was op dat moment van mening dat een tweehoofdige Raad van Bestuur in een periode van herijking van het zorgstelsel meer continuïteit en zekerheid zou bieden. Eind 2015 is deze situatie gewijzigd met het wegvallen van Ko Portengen. Peter Smoorenburg heeft vanaf dat moment zijn taken waargenomen.

De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar de prestaties van Solis geëvalueerd en geconcludeerd dat een eenhoofdige Raad van Bestuur beter past bij de huidige omvang van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft in 2015 en 2016 maatregelen genomen om de organisatie toekomstbestendig te maken. Hiermee is de continuïteit van de organisatie en het bestuur gewaarborgd gebleken.

De voltallige Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit over de wijze waarop Peter Smoorenburg zijn rol het afgelopen jaar heeft vervuld:

'In de afgelopen jaren hebben wij Peter Smoorenburg leren kennen als een zeer vriendelijke, gedreven en deskundige bestuurder met een grote betrokkenheid voor de organisatie. Dankzij zijn bestuurlijke kwaliteiten en innoverend vermogen gaat Solis met vertrouwen kijken naar de komende jaren'.

Met vriendelijke groet,

Harry Webers
Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Solis