Functiebeschrijvingen

13-3-2017, 14:21

Ons huidige functiehuis omvat functieomschrijvingen van Zorggroep Solis. Een van de kenmerken daarvan is, dat die functiebeschrijvingen zeer gedetailleerd en taakgericht zijn. Daardoor verouderen zij snel is het geheel dus erg onderhoudsgevoelig. Wij willen een functiehuis dat meer gericht is op doelen en algemener zijn beschreven. De herkenbaarheid moet wel aanwezig zijn.

Generiek functiehuis

Een generiek functiehuis bestaat uit een aantal meer algemene functiebeschrijvingen. Een dergelijk functiehuis heeft twee belangrijke kenmerken; ten eerste zijn de functiebeschrijvingen minder taakgericht beschreven en ten tweede zijn ze compact. Het gevolg is dat functies binnen dezelfde functieschaal samen worden gevoegd die een grote inhoudelijk overlap kennen. Functiebeschrijvingen die bij elkaar horen worden ook wel functiestraatje genoemd. Wij gaan stapsgewijs naar 10 straatjes en in totaal 60 functiebeschrijvingen. Het eerste straatje is het zorgstraatje.

Zorgstraatje

Door pijlergericht te gaan werken worden steeds meer medewerkers uit de “oude” intramurale omgeving ingezet in de wijkzorg. Het functiehuis in die omgeving kent vanuit het verleden een andere structuur en inschalingen. Dit leidt tot ongewenste verschillen. In het zorgstraatje lossen wij die verschillen op en passen die tegelijkertijd aan de eisen van deze tijd aan. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen in de zorg.

Binnen het zorgstraatje onderscheiden wij de volgende functies in de verzorging en verpleging:

  • helpende (functiegroep 25)
  • verzorgende IG (functiegroep 35)
  • verpleegkundige niveau 4 (functiegroep 45)
  • verpleegkundige niveau 5 (functiegroep 50)

Vele functiebenamingen komen daarmee te vervallen. Alle medewerkers die het betreffen ontvangen een nieuwe functiebeschrijving. Gezien de grote groep medewerkers gaan wij dit vanaf april 2017 in fases doen. Functies in functiegroep 30 en 40, waaronder de functie van EVV-er en verzorgende thuiszorg IG komen uiterlijk te vervallen per november 2017. Met het verdwijnen van de EVV functie, zullen de andere medewerkers weer de kans krijgen om in hun kracht te komen en een rol te kunnen vervullen in de coördinatie van zorg. Alle medewerkers waarvan de functiegroep komt te vervallen, of waarvan het diploma niet aansluit bij de functie krijgen hierover een persoonlijk gesprek met de leidinggevende en de adviseur HRM.

In 2016 hebben wij de OR om advies gevraagd en de OR heeft instemming verleend op basis van een toezegging dat medewerkers er geen financieel nadeel van zullen ondervinden bij een mutatie naar een andere functiegroep.