Vrijwilligers voor Hospice De Winde gezocht

31-3-2017, 14:37

Hospice De Winde is onderdeel van zorggroep Solis en een hospice met 10 kamers. Er is een huiskamer, stilteruimte en een prachtig dakterras. In het hospice worden gasten verzorgd met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Mensen verblijven hier , wanneer thuis blijven te zwaar wordt voor hun familie, of wanneer er intensieve zorg nodig is i.v.m. hun terminale ziekte.

Er zijn in het hospice 24 uur palliatief geschoolde verpleegkundigen aanwezig, ook werken er verzorgenden. Ons team wordt aangevuld en ondersteund door heel betrokken vrijwilligers, met- en zonder zorgachtergrond maar veel affiniteit met palliatieve zorg.

Ons motto is, dat wij proberen om leven aan de dagen toe te voegen, wanneer het niet meer mogelijk is om dagen aan het leven toe te voegen!

Vrijwilligers gezocht met zorgachtergrond en/of ervaring in zorgverlenen.

Graag willen wij onze vrijwilligersgroep uitbreiden met vrijwilligers die al een opleiding in de zorg hebben gevolgd of ervaring hebben opgedaan in de praktijk. De bedoeling is dat deze vrijwilliger kunnen ondersteunen bij eenvoudige zorghandelingen zoals helpen met wassen, in- en uit bed gaan, naar het toilet brengen enz.

Er wordt gewerkt in diensten van 4,5 uur, in de ochtend, middag en avond. Verwacht wordt dat er gemiddeld een dienst per week wordt gewerkt, een keer per drie weken in het weekend en beschikbaarheid bij toerbeurt op feestdagen.

Inroosteren kan de vrijwilliger zelf doen via internet in een digitaal rooster. Er wordt een ruim inwerkprogramma aangeboden, werkoverleg met de collega vrijwilligers en een jaarlijks scholingsprogramma.

Wanneer u belangstelling is gewekt, willen wij u graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in hospice De Winde! Neemt u dan contact op via telefoon of e-mail met Margreet Spierings, manager Hospice en Palliatieve Zorg, tel.: (0570) 659 412 of via margreet.spierings@zorggroepsolis.nl