Solis 750 jaar jong!

12-4-2017, 11:09

Op 22 december 2017 bestaan Zorggroep Solis en de Stichting IJssellandschap 750 jaar. Een leeftijd en een geschiedenis die het waard is om bij stil te staan en te vieren!

Beide organisaties zijn voortgekomen uit de Vereenigde Gestichten, een organisatie die zich al eeuwenlang inzet voor kwetsbare ouderen binnen Deventer. In ruil voor een goede oudedagsvoorziening schonken mensen hun land en/of bezittingen soms aan een zorgorganisatie. In 1986 is het beheer van de hieruit ontstane landelijke eigendommen ondergebracht in de Stichting IJssellandschap. Solis is - dankzij de inzet van betrokken medewerkers, vrijwilligers en stakeholders - sinds 1267 zorg blijven verlenen aan kwetsbare mensen in Deventer en omstreken.

Vieren

Natuurlijk hoort er een (klein) feestje bij een dusdanig uniek jubileum. Dit zullen we op de locaties en in de thuiszorg op een persoonlijke manier samen met onze cliënten, familie en vrijwilligers gaan doen. In dit kader gaan we na de zomer BBQ’s organiseren voor medewerkers, gaan we wat extra’s doen voor onze vrijwilligers tijdens de vrijwilligersavonden, organiseren we een aantal projecten voor cliënten, wijkbewoners en gaan we iets unieks doen voor mantelzorgers.

Project Lang leve Solis!

In samenwerking met het Bureau Kunstcircuit vieren de bewoners, vrijwilligers en professionals een feest van dans, theater en fotografie. Op 3 locaties van Solis is een specifiek project ontwikkeld vanuit steeds een andere kunstdiscipline, waarbij het eigen verhaal van de bewoner(s) centraal staat. De projecten gaan over ontmoeting, herinnering, heimwee en verwondering over het hier en nu. En de projecten zijn ontworpen met het oog op het profiel van de bewoners van het betreffende huis. De 3 projecten zullen in mei, juni en oktober 2017 plaatsvinden.

Jubileumdiner mantelzorgers

Op 22 december 2017 gaan we samen met de Stichting IJssellandschap een diner organiseren voor mantelzorgers. Het idee hierbij is om iets terug te geven aan de stad en in het bijzonder aan de mantelzorgers. Door alle bezuinigingen in de zorg en het doel van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op deze groep. Op 22 december willen wij hen daarom in het zonnetje zetten. Solis in dit evenement in de lead. Met de opbrengsten van het land (de pachters van de Stichting IJssellandschap) en met eigen medewerkers gaan we een mooie maaltijd maken voor honderden mantelzorgers. De Lebuïnuskerk is hier inmiddels voor gereserveerd, en wij zijn met hen in overleg over de invulling van dit diner.

Binnenkort meer…

In de komende periode zullen we met enige regelmaat iets publiceren over de festiviteiten. Hou intranet dus goed in de gaten!