Verkort verslag Overlegvergadering 7 februari 2017

24-4-2017, 11:11

Op 7 februari jl. heeft de OR vergaderd met Peter Smoorenburg (onze bestuurder) en Franc Schafrat (onze HRM manager). De belangrijkste onderwerpen hebben we samengevat in een verkort verslag, dat te lezen is via het OR-tabblad op Intranet. Kijk bij : "direct naar...." OR.