Personeelsmix / arbeidsmarkt

1-5-2017, 12:56

In de pers wordt veel aandacht gegeven aan het tekort aan zorgpersoneel nu en in de toekomst. Ook wij merken, dat het aantrekken van nieuwe mensen niet altijd direct lukt. Daarom dit bericht op intranet om uit te leggen wat wij doen aan dit onderwerp.

Over het algemeen vinden we binnen een redelijke termijn nieuwe collega’s. Dat geldt ook voor de meer kritieke functies. De strenge opleidingseisen zouden een belemmering kunnen zijn. Maar, die eisen blijven we strikt hanteren. Immers, we willen niet inleveren op kwaliteit. Dat zou ten koste gaan van de dienstverlening aan de klant. En die staat centraal. Op dit moment lopen er twee grote wervingsacties.

Zij-instroomtraject
We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met het zij-instroomtraject. Dit traject is een samenwerkingsverband tussen Aventus, UWV, gemeenten en zorginstellingen uit de Stedendriehoek. Uitgangspunt voor alle partijen is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het opleiden, begeleiden en aan werk helpen van zij-instromers. Daarnaast willen wij natuurlijk zoveel mogelijk arbeidskrachten aantrekken.
De belangstelling voor het traject is overweldigend. Donderdag 6 april was de aftrap van het scholingstraject met een wervingsbijeenkomst. Ruim 200 belangstellenden kregen een speeddate met de zorginstellingen om in aanmerking te komen voor één van de 55 beschikbare opleidingsplekken. De vertegenwoordigers van Solis hebben met 60 enthousiaste kandidaten een speeddate gevoerd. Uit deze kandidaten zullen uiteindelijk 9 personen worden geselecteerd die de BBL-functies (6 VIG en 3 VP) bij Solis gaan vervullen. De VIG-kandidaten zullen al in mei starten met de opleiding en gaan in juli en augustus aan het werk in de zorg.

BBL-traject
Ook ons jaarlijkse BBL-traject levert ons meer dan voldoende leerlingen. We hebben ongeveer 32 opleidingsplaatsen beschikbaar. De huidige werving & selectie heeft ons 22 BBL’ers opgeleverd die in september zullen beginnen. Tel hierbij de zij-instromers op en onze opleidingsplaatsen zijn allemaal vervuld! De 30 lopende leerlingen zullen de komende paar jaar hun opleiding afronden.
Hiermee zijn we natuurlijk nog niet klaar; we blijven investeren in de opleidingen voor de functies Verzorgende IG en Verpleegkundige.

Naast het zij-instroomtraject en het BBL-traject, hebben we nog meer acties uitgezet. Zo zoeken we bijvoorbeeld de samenwerking met de hogescholen en de ROC’s zodat we in beeld zijn en blijven bij de opleidingen en hun leerlingen. Daarnaast zijn we gestart met het verbeteren van de zichtbaarheid en de vindbaarheid van onze organisatie op internet. Dit is slechts een greep uit de acties waar we zoal in dit kader mee bezig zijn.

Heb je na het lezen van onze acties zelf ook nog leuke ideeën om ons als organisatie te profileren, stuur dan een bericht naar Esther Sparwer (esther.sparwer@zorggroepsolis.nl).