Nieuwe klachtenregeling voor cliënten

2-5-2017, 15:34

Vandaag is de nieuwe klachtenregeling voor cliënten gepubliceerd en daarmee van toepassing. Aan ieder het verzoek om voortaan conform deze nieuwe regeling te handelen.

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet de klachtenafhandeling van zorgorganisaties aan bepaalde (soms nieuwe) eisen voldoen. In dat kader is de klachtenregeling van Zorggroep Solis herschreven. Vandaag is deze nieuwe klachtenregeling voor cliënten gepubliceerd en daarmee van toepassing. Aan ieder het verzoek om voortaan conform deze nieuwe regeling te handelen.

De belangrijkste wijzingen zijn:

  • Er is alleen nog een externe klachtencommissie voor Bopz-gerelateerde klachten.
  • Alle andere klachten volgen bij voorkeur eerst een informele weg (medewerker/leidinggevende/klachtenfunctionaris) en kunnen daarna (of desgewenst direct) formeel worden ingediend bij de Raad van Bestuur.
  • Cathy Hoorweg is niet langer de klachtenbemiddelaar, maar handelt de formele klachten af voor de Raad van Bestuur.
  • In plaats van een klachtenbemiddelaar is er nu een klachtenfunctionaris die het voortraject afhandelt. Deze functie wordt ingevuld door Xenia Marten. Zij is voor ieder (zowel klagers als medewerkers) beschikbaar en bereikbaar via Xenia.Marten@zorggroepsolis.nl.

Behalve de (uitgebreide) klachtenregeling is er ook korte beschrijving van het proces. Beide documenten (klachtenregeling en informatie afhandeling klachten) zijn zowel op de website als op intranet te vinden.