Dagbesteding Buurtstation wijk 16 in Knutteldorp

10-5-2017, 14:10

Het idee voor ‘Buurtstation wijk 16’, zoals de aanbouw genoemd wordt, is in de wijk ontstaan. Uit gesprekken met het sociaal team bleek dat bewoners met een indicatie voor dagbesteding liever in de eigen vertrouwde buurt wilden blijven. Dit voorkomt het ophalen en brengen met busjes (dat vinden veel bewoners een stigma geven) en zo blijven ze onder bekenden.

Samenwerking
Het sociaal team nam daarop contact op met speeltuinvereniging Wijk 16 en zorgorganisaties Solis en Beter Thuis Wonen. Zo ontstond ‘Buurtstation wijk 16’. Nauw betrokken zijn ook de wijkverpleegkundigen van andere zorgorganisaties.

Meer mogelijkheden
Naast dagactiviteiten biedt ‘Buurtstation wijk 16’ straks leer- en ervaringsplekken om het team van professionele hulpverleners en vrijwilligers te ondersteunen. Buurtbewoners kunnen ook voor een korte periode terecht, bijvoorbeeld om mantelzorgers even te ontlasten. Het animo is groot, ervaart het sociaal team. De verwachting is dat ‘Buurtstation wijk 16’ in september haar deuren opent.