Breaking News

11-5-2017, 00:00
Breaking News

St Jurrien

Gisteren, woensdag 10 mei, is er een intentieovereenkomst getekend door Solis en Comfort Apartments. In deze overeenkomst staat onder andere dat Solis de locatie St Jurrien gaat verkopen aan Comfort Apartments. Hiermee wordt een verpleeghuisafdeling voor 32 cliënten gerealiseerd. Als deze verpleeghuisafdeling gereed is, dan komt er ruimte om op PW Janssen zoveel mogelijk één persoonskamers te creëren. Dit is goed en belangrijk nieuws!

De aanwezige cliëntenraad, onze bestuurder Peter Smoorenburg en de vertegenwoordiger van City Apartments, Bas Gregoor, waren zeer verheugd deze eerste stap te kunnen zetten.

In de stralende zon, in bijzijn van de leden van de klankbordgroep “verpleeghuisunit in de wijk” was het een memorabel moment.

Namens de klankbordgroep

Felix Thieme