Verkort verslag OR-vergadering 7 maart 2017

15-5-2017, 08:30

Voor jullie informatie, treffen jullie hierbij weer het verkorte verslag van de OR-vergadering van 7 maart jl. aan. Dit verslag is eveneens te lezen onder het tabje "OR" bij "direct naar" op Intranet. Hierin staat aangegeven, waarover de OR op 7 maart vergaderd heeft. Opmerkingen hierover? Neem contact op met de ambtelijk secretaris OR: lizzy.kool@zorggroepsolis.nl of 0570-685861.