Inter... wat?

29-5-2017, 00:00

Werken. Samenwerken. Interdisciplinair samenwerken.

Interdisciplinair samenwerken. Het is een hele mond vol. Maar wat is het nu precies?
Het betekent samenwerken met verschillende professionals waarbij de professionals niet alleen vanuit hun eigen vakgebied kijken maar zich ook kunnen inleven in het vakgebied van een collega. Hierdoor kan betere zorg worden geleverd.

Een voorbeeld:
Meneer Bos komt bij Solis om te revalideren na een ziekenhuisopname omdat zelfstandig thuis wonen nog niet gaat. Meneer Bos kan nog niet ver genoeg lopen om weer naar huis te kunnen. Fysiotherapeuten helpen meneer Bos om beter en verder te kunnen lopen.
Verzorgenden en verpleegkundigen merken op de afdeling dat meneer na een tijdje alles zelfstandig kan, maar alleen de knoop van zijn broek niet zelf dicht kan doen. Dit is iets waar de fysiotherapeut niet naar kijkt, maar waar een ergotherapeut zeker bij zou kunnen helpen!
Wanneer medewerkers goed van elkaar weten wat ze kunnen en wanneer ze kunnen helpen, dan helpt dat om snel de hulp in te roepen die nodig is.

Helaas is het zo dat er tijdens het volgen van een opleiding tot bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, verpleegkundige enzovoorts, er geen of heel weinig aandacht is voor andere beroepen. Bij Saxion is er daarom een pilot gestart. Studenten fysiotherapie, podotherapie en verpleegkunde zijn bij elkaar gezet om te werken aan een opdracht. Vanuit Solis is deze opdracht door leden van de UNO-CoSo (de commissie binnen Solis die zich bezig houdt met onderzoek) begeleid.

De studenten hebben erg veel geleerd van de opdracht. Ze beseften zich dat het helemaal niet makkelijk en vanzelfsprekend is om je ook te kunnen verplaatsen in het vakgebied van andere zorgverleners. Ook is het lastig om ‘dezelfde taal’ te spreken. Dezelfde woorden die door zorgverleners worden gebruikt, kunnen een andere betekenis hebben. De bevindingen van de studenten worden gebruikt om het samenwerken bij Solis nog beter te maken. Zo leren de studenten van ons, en wij van de studenten.
 

De UNO-CoSo
(Leonoor van Dam van Isselt, Loes ter Harmsel - van Lingen, Saskia ten Hoopen, Alice Somer – de Haas van Dorsser en Susan Vrijkotte)