Revalideren? Het gaat ons aan het hart!

26-6-2017, 00:00

Hartrevalidatie, hoe goed is het programma voor cliënten met chronisch hartfalen eigenlijk?

Iedere dag zetten we ons in om cliënten van Solis van de beste zorg te voorzien. Medewerkers volgen trainingen en opleidingen, er zijn steekproeven en we doen mee aan onderzoek. Ook maken we afspraken met bijvoorbeeld het ziekenhuis over hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren.

Ruim een jaar geleden is er een hartrevalidatieprogramma ontwikkeld voor mensen met chronisch hartfalen. Bij chronisch hartfalen werkt de pompfunctie van het hart minder goed waardoor gezondheidsklachten ontstaan. Solis heeft, samen met het Deventer Ziekenhuis, een revalidatieprogramma ontwikkeld voor mensen met chronisch hartfalen.
Het doel van het programma is een optimaal herstel zodat cliënten zich thuis beter kunnen redden. Cliënten met chronisch hartfalen die uit het Deventer Ziekenhuis worden ontslagen, revalideren bij Solis aan de hand van dit programma.

Na een jaar is het tijd om uit te zoeken wat de resultaten zijn van het hartrevalidatieprogramma. Een studente gaat tijdens haar afstudeeronderzoek na hoe cliënten op verschillende tests scoren als ze binnenkomen en wanneer ze klaar zijn met het programma.
Er wordt naar verschillende dingen gekeken. Bijvoorbeeld hoe fysiek fit ze zijn, wat hun kwaliteit van leven is en hoe ze zich voelen in de omgang met anderen.

De voorbereidingen van het onderzoek zijn net afgerond. Binnenkort zal worden gestart met het inzamelen van de benodigde gegevens. Dat zal enige tijd in beslag nemen. De inzameling zal naar verwachting in de zomer klaar zijn zodat daarna de vergelijkingen gemaakt kunnen worden. De studente wordt begeleid door de UNO-CoSo. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zullen wij deze met jullie delen.
 

De UNO-CoSo
(Leonoor van Dam van Isselt, Loes ter Harmsel - van Lingen, Saskia ten Hoopen, Alice Somer – de Haas van Dorsser en Susan Vrijkotte)