Vrijstelling BHV-training

24-5-2017, 11:44

Eind vorig jaar heeft een artikel op intranet gestaan over de wijzigingen in de hulpstructuur, waar ook de BHV-organisatie deel van uit maakt. In dit artikel is genoemd welke medewerkers ingezet en indien nodig opgeleid worden tot BHV-er. Het MT heeft besloten een deel van deze medewerkers vrij te stellen van inzet, en dus ook van de training, als BHV-er. Klik op lees meer voor details.

De medewerkers die vrijgesteld worden van inzet tot BHV-er zijn:

- vakantiekrachten of zomerwerkers in de functies zoals hieronder benoemd

- een BBL-er voor de functies zoals hieronder benoemd

- medewerkers met een contract kleiner dan 8 uur per week in de functies zoals hieronder benoemd

Afdeling Opleidingen past momenteel de planning voor de basis- en herhalingstrainingen aan. Wanneer dit voor jou gevolgen heeft, ontvang je hierover bericht.

 

Voor de volledigheid hieronder de medewerkersgroepen die ingezet en opgeleid worden tot BHV-er.

Verzorgende IG,

Verpleegkundigen niveau 4,

Verpleegkundigen niveau 5,

Verpleegkundig hoofden, inclusief ANWD