Sluiting zwembad hydrotherapie

29-6-2017, 00:00

Na zorgvuldig onderzoek naar de nut en noodzaak van het zwembad op PW Janssen is besloten om het zwembad per 28 juli te sluiten. Er werd al minder gebruik gemaakt van de therapie die in het zwembad gegeven wordt omdat de zorgverzekeraars dit - zeker bij reumapatiënten - niet (meer) vergoeden. De kosten voor het in stand houden van het zwembad wegen verreweg niet meer op tegen de baten. De patiënten van Ortis en Solis die nog gebruik maakten van het zwembad zijn geïnformeerd en er is samen met hen gezocht naar alternatieven.