Extra middelen voor toegewijde verpleegzorg via ophoging van NZa-tarieven

11-7-2017, 14:04
Extra middelen voor toegewijde verpleegzorg via ophoging van NZa-tarieven

De staatssecretaris stelt naast de al eerder toegezegde € 100...

van € 176 miljoen extra beschikbaar en € 24 miljoen uit de herverdelingsmiddelen om in te spelen op de groeiende vraag in de Wlz.

Lees meer

lees meer op: Actiz