Inspanningen zorgveld lonen: forse daling onterechte declaraties

13-7-2017, 10:10
De forse investeringen van zorgverzekeraars en -aanbieders in het declaratie- en controleproces lonen: het bedrag aan onterechte...

. Opnieuw deed de meeste fraude zich voor in de PGB-regeling binnen de Wlz/AWBZ (13,5 mln). Als tweede volgt de wijkverpleging met ruim 2