Nieuwe richtlijn voor levensloopbestendige woning

12-11-2015, 10:56
De regering ziet graag dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar levensloopbestendige woningen toe....