Vraag en antwoord Thuis- en wijkzorg

18-11-2015, 00:00
Vraag en antwoord Thuis- en wijkzorg

Er zijn in de afgelopen periode drie vragen gesteld door medewerkers van Thuis- en wijkzorg. De eerste luidt: 
1. Waarom hebben wij geen Solis badges zodat wij ons bij de cliënt kunnen identificeren?
Dat is een duidelijke vraag. We zijn bezig met het kiezen van het meest betaalbare systeem. Of we kopen het in bij een bedrijf die een foto maakt, de gegevens verzamelt en een kant en klare badge levert of we schaffen de apparatuur aan en maken de badge zelf. We moeten de kosten en de levertijden nog duidelijker krijgen en dan worden de badges gemaakt en aan jullie beschikbaar gesteld. We laten jullie zo snel als mogelijk weten wanneer de badges kunnen worden gemaakt.

2. Kunnen alle medewerkers in de wijk een telefoon krijgen?

Het zal niet lukken om iedereen met een telefoon uit te rusten, sommige medewerkers werken veel uren en andere weinig. Ook zijn we bezig Nedap verder te ontwikkelen onder andere met het e-zorgdossier. Dat vraagt om toegang tot een digitale omgeving en daar heb je een telefoon of iets dergelijks voor nodig. Ook zijn we bij collega instellingen aan het kijken hoe zij het hebben geregeld. Als het duidelijker wordt wat er nodig is en we een goede regeling hebben kunnen maken zal ook deze vraag beantwoord zijn.

3. Blijft de functie van verzorgende bestaan?

Iedereen ziet dat de financiering en de organisatie van de zorg volop in beweging zijn. Het ingewikkelde hieraan is dat niet alle spelregels en veranderingen even duidelijk zijn. Er zijn veel belanghebbenden, zoals de verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en allerlei toezichthouders. Allemaal hebben zij hun eigen normen, voorwaarden, inzichten en eisen. Ook als het gaat om eisen die zij stellen aan medewerkers die de zorg uit voeren. In de afgelopen jaren zie je dat er steeds hoger opgeleide personeelsleden worden gevraagd of geëist. Dat hangt ook samen met de eisen die worden gesteld aan de zelfstandigheid van planning en uitvoer van directe cliënttaken maar ook in het indiceren en plannen van complexe zorg. Dat vraagt dus om hoger opgeleide medewerkers. Dat betekent niet dat er alleen verpleegkundigen zullen blijven werken. Wat de mix van de verschillende deskundigheden zal worden is zoals uit het bovenstaande blijkt nu niet bekend.
Overigens zijn we wel bezig de verzorgende niveau 3 aan te sporen zich te scholen tot verzorgende niveau 3IG. Daarover is 26-11-2015 om 19.30 uur op PWJ een voorlichtingsavond waarvoor de verzorgenden niveau 3 zijn of worden uitgenodigd.