Ziektevervanging op Bloemendal

26-11-2015, 11:38

In verband met ziekte van Manet Kromdijk, leidinggevende op de Bloemendal, zijn haar werkzaamheden voorlopig als volgt verdeeld.

  • Noord Team 2 (thuiszorg) en de dagbesteding Bloemendal zullen met ingang van heden worden overgenomen door Liesbeth Cools. 
  • Zorgteam Bloemendal (intramuraal) wordt vervangen door een nieuwe collega, Marion Menke.

Marion werkt van dinsdag tot en met vrijdag en is bereikbaar via e-mail marion.menke@zorggroepsolis.nl en telefonisch via 06-12415439.

Voor meer informatie kun je terecht bij Laura van Sluijs, via mail of 06-2398 2021.