Tijdelijke noodopvang vluchtelingen aan de Laan van Borgele

10-12-2015, 00:00

Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken om op korte termijn noodopvang te bieden voor vluchtelingen. Op dit moment ontvluchten veel mensen de oorlog in hun land. De gemeente Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en wil haar bijdrage leveren. De gemeente heeft daarom aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan 250 vluchtelingen in het voormalig pand van Auping, Laan van Borgele 70.

Voor wie is de noodopvang bestemd?

De opvang is voor 250 mensen voor wie niet direct plaats is in een asielzoekerscentrum (AZC). De opvang voorkomt dat vluchtelingen om de paar dagen van de ene naar de andere sporthal in Nederland moeten verkassen.

Voor hoelang is de noodopvang?

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal AZC’s. De noodopvang wordt opgeheven zodra er daar capaciteit is om alle vluchtelingen op te vangen. Hoe snel dit lukt, is nog niet duidelijk. De gemeente biedt de locatie aan voor een jaar of zo nodig langer.

Waarom aan de Laan van Borgele?

Het leegstaande pand ligt op een goede plek om een veilige basis te zijn, zodat mensen kunnen bijkomen van een hectische periode. Het kan snel en eenvoudig ingericht worden tegen redelijke kosten.

Wanneer wordt de tijdelijke opvang in gebruik genomen?

De eerste vluchtelingen verwachten we al snel, mogelijk al voor de kerstdagen. 

Wat merken omwonenden van de komst van de vluchtelingen?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) beheert in Schalkhaar een AZC voor 650 mensen. Door goed contact tussen een commissie van omwonenden en het COA worden eventuele vragen en wensen snel en goed opgepakt. Het COA wil dit bij deze noodopvang ook zo doen.

Meer informatie

Op www.deventer.nl/vluchtelingen vind je vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen. Je kunt daar ook aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Je kunt vragen e-mailen aan noodopvang@deventer.nl en bellen met de gemeente op tel. 14 0570.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Woensdag 9 december, tussen 19.00 en 21.00 uur, kun je binnenlopen in het voormalig pand van Auping, Laan van Borgele 70. Medewerkers van de gemeente, het COA en de wijkagent staan klaar om vragen te beantwoorden. Burgemeester Andries Heidema en het COA geven om 19.00 en om 20.00 uur een korte toelichting.

Veelgestelde vragen